Categories
Fluxul de ştiri

Ina Şupac – Panglica “Sf. Gheorghe Biruitorul” în ultimii ani are o importanţă mare pentru Moldova

CHIŞINĂU, 3 mai – Novosti-Moldova. Cu fiece an pentru locuitorii Moldovei sporeşte mportanţa Panglicii “Sf. Gheorghe Biruitorul” ca simbol al Victoriei, luptei cu fascismul şi reabilitarea colaboraţioniştilor, a declarat joi la conferinţa comună de presă de la AŞ Novosti-Moldova a organizaţiilor nonguvernamentale „Moldova fără nazism”, „Tineretul Găgăuziei”, „Themida” şi Uniunea Tineretului Comunist din Republica Moldova preşedintele ONG „Moldova fără nazism”, Ina Şupac.

„De astăzi şi pînă la 9 mai Uniunea Tineretului Comunist din Republica Moldova (UTCM) şi „Moldova fără nazism” vor desfăşura acţiunea tradiţională „Panglica „Sf. Gheorghe Biruitorul”, prilejuită de aniversarea a 67-a a Zilei Victoriei. Parteneri ai acţiunii sînt asociaţiile obşteşti „Tineretul Găgăuziei” şi „Themida”, – a comunicat Şupac.

Preşedintele UTCM Nicolai Cuharenco a comunicat că „astăzi Panglica „Sf. Gheorghe Biruitorul” va putea fi preluată de la difuzori în centrul Chişinăului, iar de mîine – în alte localităţi ale republicii”.

„Numărul persoanelor, care doresc să primească Panglica „Sf. Gheorghe Biruitorul” creşte cu fiece an”, – a spus Cuharenco.

Potrivit spuselor lui, „inspiră indignare faptul că unii politicieni fac speculă pe baza moştenirii Victoriei, organizînd acţiuni-PR de îngrijire a monumentelor ostaşilor-eliberatori, dar în acelaşi timp încercînd să reabiliteze în faţa opiniei publice criminalii nazişti, cum este mareşaul român Ion Antonescu”.

Şupac a menţionat că „cetăţenii ţării au trecut deja prin multe încercări de a înscrie Moldova în rîndurile celor învinşi în Războiul al Doilea Mondial, înregistrarea oficială a organizaţiilor unioniste în RM şi marşurile lor prin capitală şi regiunile ţării, actele nepedepsite de vandalism asupra monumentelor luptătorilor împotriva fascismului, eliminarea treptată a limbii ruse din RM la nivel legislativ, trecerea sub tăcere a Holocaustului şi a altor crime ale fascismului în manualele moldoveneşti de istorie”.

„Politica oficială de susţinere a unionismului şi demontare a statalităţii moldoveneşti a fost confirmată de recenta decizie a autorităţilor de a redenumi discplina „Istorie” în „Istoria românilor”. Anume de aceea Panglica „Sf. Gheorghe Biruitorul”, împreună cu bicolorul roşu şi albastru al steagului istoric moldovenesc, au devenit simboluri ale rezistenţei împotriva falsificării istoriei şi reabilitării nazismului în Moldova”, – a specificat Şupac.

Ea a comunicat că ONG-urile, reprezentate astăzi la conferinţa de presă, intenţionează să realizeze un program pe termen lung de luptă cu reabilitarea nazismului.

„Noi ne vom ocupa de monitorizarea analitică a bazelor sociale ale renaşterii spiritelor neonaziste în Moldova. Această monitorizare se publică din decembrie 2011 pe siteul oficial al mişcării internaţionale „Lumea fără nazism” şi se remite reprezentanţelor organismelor europene şi internaţionale, inclusiv ONU şi Consiliului Europei. Intenţionăm de asemenea să desfăşurăm continuu expertiza antinazistă publică. Această măsură este prevăzută în proiectul de lege al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova privind inadmisibilitatea acţiunilor de reabilitare a nazismului, eroizare a criminalilor nazişti şi a complicilor lor. Considerăm de asemenea necesară evaluarea ameninţării neonaziste în RM cu publicarea ei ulterioară în raportul anual al „Lumii fără nazism”, – a comunicat Şupac.

„Printre obiectivele noastre sînt organizarea cluburilor de dezbateri publice privind istoria Moldovei, cu participarea istoricilor şi oamenilor de ştiinţă, analiza manualelor de „Istoria românilor” cu reflectarea ulterioară în mass-media a acestei teme, organizarea expoziţiei mobile de fotografii „Fascismul în Europa: trecut şi prezent” în instituţiile de învăţămînt din ţară, precum şi stabilirea relaţiilor de parteneriat între mass-media în lupta împotriva unionismului şi falsificării istoriei”, – a conchis preşedintele ONG „Moldova fără nazism”.

Categories
Cultură

Teatrul „Bulandra” din România va prezenta versiunile sale din literatura clasică rusă la Festivalul Uniunii Teatrelor din Europa

MOSCOVA, 4 apr – RIA Novosti, Natalia Kurova. Teatrul „Bulandra” din capitala României în cadrul programului Festivalului Internaţional al Uniunii Teatrelor din Europa, care pentru prima dată se desfăşoară la Moscova în scena Teatrului Mic de la 12 martie, joi şi duminică va prezenta versiunile sale ale literaturii clasice ruse – spectacolul „Însemnările unui necunoscut” de Dostoievski şi piesa „Ivanov” de Cehov, i s-a comunicat RIA Novosti la serviciul de presă al Teatrului Mic.

Montarea spectacolului „Însemnările unui necunoscut”, care se consideră una dintre cele mai bune lucrări în repertoriul Teatrului „Bulandra”, aparţine conducătorului artistic al teatrului, regizorului Alexandru Darie.

Anterior la festival şi-au prezentat lucrările Teatrul Naţional „Gabima” din Israel şi Teatrul Naţional din Grecia de Nord de la Saloniki.

Uniunea Teatrelor din Europa (UTE) este o asociere a principalelor trupe dramatice, creată în anul 1990 şi finanţată de Uniunea Europeană în scopul formării unui spaţiu cultural unic. Din componenţa UTE fac parte 22 de teatre din 14 ţări. În anul 2010 la Uniune a aderat Teatrul Mic, care a şi devenit iniţiatorul desfăşurării festivalului în capitala Rusiei. Acesta este un forum teatral de proporţii, organizat anual de UTE, desfăşurînd în cadrul lui ateliere de creaţie ale redutabililor regizori şi expoziţii ale cunsocuţilor scenografi.0

Categories
Economie

Volumul traficului de voce prin reţelele de telefonie fixă a scăzut

CHIŞINĂU, 28 mar – Novosti-Moldova. Volumul traficului de voce realizat de către utilizatorii finali prin reţelele de telefonie fixă a scăzut în 2011, faţă de 2010, cu 10,3%, şi nu depăşeşte 3 mld 321 mil minute, transmite agenţia Novosti-Moldova cu referire la serviciul de presă al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI).

Traficul către reţelele fixe s-a micşorat cu 11,07% – pînă la 2 mld 613 mil minute, iar cel către reţelele mobile – cu 5,5% – pînă la 120 mil minute. Totodată, traficul către reţelele internaţionale s-a redus cu 10,0% – pînă la 73 mil minute, iar traficul de interconectare – cu 7,52% – pînă la 515 mil. minute.

Diminuarea traficului, precum şi a tarifelor la serviciile cu ridicata pentru terminarea apelurilor în reţelele fixe au condus la micşorarea veniturilor provenite din vînzările realizate de furnizorii de telefonie fixă. Volumul vînzărilor înregistrat de SA „Moldtelecom” a scăzut, faţă de 2010, cu circa 14,5% şi a însumat 1 mld 619,4 mil lei. În acelaşi timp, vînzările furnizorilor alternativi au crescut cu circa 17,27% şi au ajuns la 27,8 mil lei. Venitul mediu lunar per abonat (ARPU) s-a micşorat cu 15,5% şi a constituit 117,25 lei.

În perioada de raport, pe piaţa telefoniei fixe au activat 20 de furnizori. Cel mai mare jucător pe această piaţă – SA „Moldtelecom” – deţinea, la 31.12.2011, o cotă de piaţă, în funcţie de cifra de afaceri, de 98,3%. Ceilalţi 19 furnizori (Arax-Impex, Orange-Moldova, Starnet, Sun Communications etc) au împărţit împreună o cotă de piaţă de 1,67 la sută.

Categories
Tehnologii

Expert – În Armenia este acumulată o experienţă bogată în domeniul construcţiilor seismorezistente

CHIŞINĂU, 28 mar – Novosti-Moldova. Miercuri la reprezentanţa ARŞI RIA Novosti în RM şi AŞ Novosti-Moldova a avut loc puntea-video Chişinău-Moscova-Erevan-Astana „Construcţiile seismorezistente. Experienţa acumulată şi noile tehnologii”.


Participanţii la puntea-video – specialişti în domeniul construcţiilor seismorezistente şi protecţiei seismice – au împărtăşit experienţa acumulată în ţările lor.

„În Armenia este acumulată o experienţă bogată în domeniul construcţiilor seismorezistente. După cutremurul devastator de la Spitak din anul 1988, care a răpit viaţa a 25 mii de persoane, primul pas a fost reexaminarea şi modificarea normelor de construcţie, care au fost adoptate încă pe timpurile sovietice. În anul 1994 noi am reevaluat codurile normative naţionale ale construcţiilor seismorezistente. Ulterior, deja în 2006, au fost elaborate noi standarde, care sînt în vigoare pînă în prezent”, – a declarat Zaven Hlgatian, şef al Centrului de construcţii seismorezistente al Serviciului naţional de protecţie seismică al Ministerului Situaţiilor Excepţionale al Armeniei.

„Republica face parte din numărul ţărilor, în care există Legea cu privire la protecţia seismică a populaţiei, la noi este creat Serviciul naţional de protecţie seismică. MSE al Armeniei a pregătit hărţi speciale în caz de cutremur devastator cu descrierea amănunţită cum trebuie desfăşurate lucrările de salvare”, – a menţionat expertul.

Guvernul Armeniei a adoptat hotărîrea de a implementa în şcoli şi instituţii de învăţămînt superior cursuri speciale de instruire a populaţiei, cum să se comporte în timpul cutremurului de pămînt, ceea ce, în opinia specialiştilor, va diminua pierderile umane în caz de atare calamitate naturală. În acest mod, în ţară se iau măsuri considerabile pentru reducerea riscului în timpul cataclismelor naturale, consideră specialistul.