Categories
Fluxul de ştiri

Ina Şupac – Panglica “Sf. Gheorghe Biruitorul” în ultimii ani are o importanţă mare pentru Moldova

CHIŞINĂU, 3 mai – Novosti-Moldova. Cu fiece an pentru locuitorii Moldovei sporeşte mportanţa Panglicii “Sf. Gheorghe Biruitorul” ca simbol al Victoriei, luptei cu fascismul şi reabilitarea colaboraţioniştilor, a declarat joi la conferinţa comună de presă de la AŞ Novosti-Moldova a organizaţiilor nonguvernamentale „Moldova fără nazism”, „Tineretul Găgăuziei”, „Themida” şi Uniunea Tineretului Comunist din Republica Moldova preşedintele ONG „Moldova fără nazism”, Ina Şupac.

„De astăzi şi pînă la 9 mai Uniunea Tineretului Comunist din Republica Moldova (UTCM) şi „Moldova fără nazism” vor desfăşura acţiunea tradiţională „Panglica „Sf. Gheorghe Biruitorul”, prilejuită de aniversarea a 67-a a Zilei Victoriei. Parteneri ai acţiunii sînt asociaţiile obşteşti „Tineretul Găgăuziei” şi „Themida”, – a comunicat Şupac.

Preşedintele UTCM Nicolai Cuharenco a comunicat că „astăzi Panglica „Sf. Gheorghe Biruitorul” va putea fi preluată de la difuzori în centrul Chişinăului, iar de mîine – în alte localităţi ale republicii”.

„Numărul persoanelor, care doresc să primească Panglica „Sf. Gheorghe Biruitorul” creşte cu fiece an”, – a spus Cuharenco.

Potrivit spuselor lui, „inspiră indignare faptul că unii politicieni fac speculă pe baza moştenirii Victoriei, organizînd acţiuni-PR de îngrijire a monumentelor ostaşilor-eliberatori, dar în acelaşi timp încercînd să reabiliteze în faţa opiniei publice criminalii nazişti, cum este mareşaul român Ion Antonescu”.

Şupac a menţionat că „cetăţenii ţării au trecut deja prin multe încercări de a înscrie Moldova în rîndurile celor învinşi în Războiul al Doilea Mondial, înregistrarea oficială a organizaţiilor unioniste în RM şi marşurile lor prin capitală şi regiunile ţării, actele nepedepsite de vandalism asupra monumentelor luptătorilor împotriva fascismului, eliminarea treptată a limbii ruse din RM la nivel legislativ, trecerea sub tăcere a Holocaustului şi a altor crime ale fascismului în manualele moldoveneşti de istorie”.

„Politica oficială de susţinere a unionismului şi demontare a statalităţii moldoveneşti a fost confirmată de recenta decizie a autorităţilor de a redenumi discplina „Istorie” în „Istoria românilor”. Anume de aceea Panglica „Sf. Gheorghe Biruitorul”, împreună cu bicolorul roşu şi albastru al steagului istoric moldovenesc, au devenit simboluri ale rezistenţei împotriva falsificării istoriei şi reabilitării nazismului în Moldova”, – a specificat Şupac.

Ea a comunicat că ONG-urile, reprezentate astăzi la conferinţa de presă, intenţionează să realizeze un program pe termen lung de luptă cu reabilitarea nazismului.

„Noi ne vom ocupa de monitorizarea analitică a bazelor sociale ale renaşterii spiritelor neonaziste în Moldova. Această monitorizare se publică din decembrie 2011 pe siteul oficial al mişcării internaţionale „Lumea fără nazism” şi se remite reprezentanţelor organismelor europene şi internaţionale, inclusiv ONU şi Consiliului Europei. Intenţionăm de asemenea să desfăşurăm continuu expertiza antinazistă publică. Această măsură este prevăzută în proiectul de lege al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova privind inadmisibilitatea acţiunilor de reabilitare a nazismului, eroizare a criminalilor nazişti şi a complicilor lor. Considerăm de asemenea necesară evaluarea ameninţării neonaziste în RM cu publicarea ei ulterioară în raportul anual al „Lumii fără nazism”, – a comunicat Şupac.

„Printre obiectivele noastre sînt organizarea cluburilor de dezbateri publice privind istoria Moldovei, cu participarea istoricilor şi oamenilor de ştiinţă, analiza manualelor de „Istoria românilor” cu reflectarea ulterioară în mass-media a acestei teme, organizarea expoziţiei mobile de fotografii „Fascismul în Europa: trecut şi prezent” în instituţiile de învăţămînt din ţară, precum şi stabilirea relaţiilor de parteneriat între mass-media în lupta împotriva unionismului şi falsificării istoriei”, – a conchis preşedintele ONG „Moldova fără nazism”.